Welkom
Publicatieplicht
Over ons
Anbi uitgelicht
Uw profiel
Contact
 
 

Aan de slag!

 
Online publicatieplicht gegevens ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

– de naam van de instelling
– het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
– het post- of bezoekadres van de instelling
– een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
– de hoofdlijnen van het beleidsplan
– de functie van de bestuurders
– de namen van de bestuurders
– het beloningsbeleid
– een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
– een financiële verantwoording

Het doel is om de activiteiten, de bestedingen van gelden en het gevoerde beleid transparanter te maken. Wanneer er niet aan de nieuwe wetgeving wordt voldaan, kan de ANBI-status komen te vervallen.

Vanaf 1 januari 2016 moeten ook kerkgenootschappen de gegevens via internet publiceren.

Aan de slag!

Met een ANBI-Index pakket voldoet u direct aan de laatste wettelijke eisen! Bovendien staat er een professional voor u klaar om u te begeiden bij uw beleidsplan en financiële verantwoording.

Wat krijgt u allemaal?

- Een eigen ANBI register pagina op ANBI-Index.nl, waarmee u 100% voldoet aan de laatste wettelijke eisen
- Een complete website op eigen domeinnaam
- Extra uitgebreide customizing website opties
- 1 uur telefonisch advies
- Consult op locatie


Meer weten?

We horen graag van u !